هنر در برابر لیبرالیسم

از تعمیرکار ارتش و تفنگدار تا شکارچی و عکاس حرفه‌ای، جرمی چندلر همواره با وسایلی سر و کار داشته که بعضی از ما حتی شانس از نزدیک دیدنشان را هم نداریم. زمانی که منتظر پرواز واسطه‌تان در فرودگاه مانده‌اید، دست کم با یک سرباز بیست و خرده‌‌ای ساله که شلوار شش جیب به پا دارد روبه‌رو خواهید شد. اگر منطقه‌ای که به آن سفر کرده‌اید کمی دور از شهر باشد، تفنگداران نارنجی پوشی را خواهید دید که در فضای برفی بیرون فرودگاه قدم می‌زنند تا امنیت منطقه را تامین کنند. جرمی چندلر، که روزی خود یکی از این افراد بوده، این روزها لنز دوربینش را روی آن‌ها متمرکز کرده است. مردانی که سمبل قشر خاصی از جامعه آمریکایی هستند، قشری که عمیقا قابل احترامند اما با این حال رسانه‌ها کم‌تر توجهی به آن‌ها دارند. چندلر گمان می‌کند که رسالتش نشان دادن حقیقت‌های زندگی قشری است که به عنوان نماد مردانگی در آمریکا شناخته می‌‌شوند.

فمینسم، بازیچه دست لبیرال‌ها

اگرچه چندلر روزی خود یکی از این تفنگداران بوده است، اما امروز خود را نه بخشی از جامعه تفنگداران، بلکه یک عکاس می‌داند. با این حال نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد چندلر با زیر و بم کار این تفنگداران آشنایی کامل دارد و می‌داند در هنگام عکس برداری باید روی چه چیزی تمرکز کند. هدف چندلر از انتخاب چنین سوژه‌هایی برای عکاسی، نشان دادن تبعیضی است که قشر وسیعی از جامعه علیه مردان قائل می‌شود. زمانی که صحبت از حقوق زنان می‌شود، افراد زیادی برای کمک به رساندن زنان به حقوقشان بسیج می‌شوند، اما به راستی چه کسی پاسخگوی مشکلات یک مرد در جامعه است؟ از نظر چندلر عبارت جامعه مرد سالار، معنایی ندارد، بلکه تمامی جوامع سرمایه سالار هستند. در جامعه سرمایه سالار، فرقی نمی‌ کند که مرد باشید یا زن، اگر سرمایه دار باشید در الویت قرار می‌گیرد. چندلر جریان‌های فمینیستی را نیز بخشی از طرح کلی سرمایه داران، برای تسلط بر جامعه می‌داند. جامعه‌ای که در آن سرمایه دارها به حکومت می‌رسند و افراد کم بضاعت را تفنگ به دست راهی میادین جنگ می‌کنند.